Naerulinnud Haldjaradadel

Autor lapsevanem Evelin Tuul

Ühel detsembrikuisel vahval teejoomisel Naerulindude rühmas, tulid vanemad mõttele teha tutvumiseks üks ühine retk loodusesse. Kuupäevgi pandi paika ja ega siis muud ei olnud, kui plaan ellu viia. 21. jaanuaril sõitsid Naerulindude pered Elva külje alla Haldjarajale matkama ja ühiselt grillima. Eesmärgiks oli laste, vanemate ja õpetajatega paremini tuttavaks saada, seda vabas ja turvalises õhkkonnas. Naerulindude lapsed tahavad ikka, et emmed ja issid nende lasteaia elus kaasa lööksid. Lisaks annavad sellised kokkusaamised juurde ühiseid mälestusi ja kogemusi, mida lastel omakeskiski on tore meenutada. Lohkva lasteaia vanemad on osa küla kogukonnast ja kindlasti tugevdas meie käimine kogukonna tunnet ning andis jõudu ka suuremas plaanis. Palju kodusem ja toredam on, kui tunned oma lapse rühma vanema juba kaugelt ära ja saad rõõmsalt teineteist tervitada. Ootame juba järgmist ühist ettevõtmist!

Ettevõtlikkuse aluseks on eeskuju ja koostöö!

Autor Anneli Mõtsmees

Andres Huul, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused juhatuse liige ütles oma artiklis (Tartu Postimees, 21.10.2020) “Ettevõtlikud inimesed on pealehakkajad, kes mitte lihtsalt ei unista suurelt, vaid viivad oma unistused ellu.” Suur rõõm on tõdeda, et Lohkva Lasteaias leidub selliseid inimesi küllaga.

Oleme sellel õppeaastal võtnud fookusesse koostöö kogukonnaga, lapsevanematega ja ka üksteisega. Meie soov on luua selline õhustik, et koostöised ettevõtmised tekiksid spontaanselt, sundimatta, puhtast rõõmust ja ettevõtlikkusest. Siinkohal soovin jagada ülevaadet õppeaasta esimesel poolel toimunud koostöö ettevõtmistest nii vanematega kui ka personaliga.

Meie õppeaasta koostöistele ettevõtmistele sai avapauguks osalemine Lohkva külaseltsi Kohvikute ööl Loomaaia puhvetiga. Sellelt ürituselt saadud positiivne energia kandus üle meie õppeaasta avaüritusele ”Sporti ja torti”, kuhu kaasasime koerte sporti agilitit harrastava lapsevanema Marit Kungla koos tema sõprade ja koertega ning Slackline tasakaalutrikke näitava Heigo. 

Meie koostöö vanematega jätkus sügisesel Mihklilaadal, kus tänu suurele osalusele suutsime koguda arvestatava summa SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile annetamiseks.

Lisaks kööstöisetele ettevõtmistele vanemate ja lastega, oleme sellel õppeaastal leidnud mitmeid võimalusi ka personaliga lustimiseks ning enda hea energia kogumiseks. Septembris osales meie personali rakuke seiklusmängul Luunja seiklus 2022 ning spordinädala raames tegi lapsevanem Evelin Sepp meile ühe zumbatunni.

Oktoobris aga tuli õpetaja Elina Karu mõttele, et võiks teha tantsulise väljakutse Eesti lasteaedade õpetajatele ning oma Erasmuse projektidest leitud sõpradele. Mõeldud tehtud – valisime välja laulu, mille järgi tantsida, mõtlesime välja tantsusammud ja kaasasime kõik lasteaia töötajad, kes soovisid kaasa lüüa. Ühel hommikul filmisime tantsu ülesse, monteerisime video, küsisime muusika autoritelt loa muusikat kasutada ning lendu meie tants läks. Rõõm oli seda suurem, kui meie väljakutsele vastasid Bulgaaria lasteaia õpetajad ja Rakvere Rohuaia lasteaiapere. Meie tantsuvideo on leitav Lohkva Lasteaia facebooki lehelt.

Olles kogenud head emotsiooni millegi koos tegemisest, läks lendu järgmine koostööprojekt “Lasteaia meeskonna fotojaht Tartu linnas”. Õpetajad Elina Karu, Triin Pall ja õpetaja abi Keily Türnpu valmistasid ette fotojahi punktid – nad tegid punktidest fotod, lisasid teema ja ülesanded ning koostasid juhendi. Seejärel jagati lasteaia personal gruppideks ja iga grupp pidi minema neid kohti otsima ning seal vastava teemalise foto tegema. Tingimus oli, et pildistada võib vaid 1 korra! Oh seda lõbu ja naeru, mis fotojahi jooksul sai tunda. Kui kõik grupid olid oma ringid ära teinud, toimus lasteaia saalis ühine fotojahi tulemuste vaatamine. Meie personal pole vist väga ammu nii palju naerda saanud!

Järgmise ettevõtmise korraldas tervisemeeskond, kutsudes kolleege lõõgastavale noolemängu õhtule.

Meie esimese poolaasta koostöised tegevused lõpetas Lohkva jõululaat, mille idee tuli Sipsikute rühma lapsevanemalt Laura Altinilt ja koostöös rühmapersonaliga ning MTÜ Lohkva Külaseltsiga puhutigi ideele elu sisse. Ka laat oli mõeldud laste ettevõtlikkuse suunaga, lapsi oodati väga kauplema ning loodi neile selleks teiste kauplejatega võrreldes soodsamad tingimused. Peale selle, et meie lasteaed oli üheks korraldajalüliks, panustas meie lasteaiast laadapäeva tegemistesse Jana Lode ja Helena Orav lastele meisterdamise töötoaga ning Anneli Mõtsmees robootikaringi töötoaga.

Meie tegemisi ja ettevõmisi saab jälgida Lohkva LAsteaia facebokilehelt ja kodulehelt.

Lisatud pildid:

Koerad sporti tegemas, pildistaja Keily Türnpu

Fotojaht – Kaunid baleriinid. Pildistas Mari Raig.

Mesiterdamise töötuba Lohkva jõululaadal, pildistaja Margit Lokko

Kasutatud kirjandus:

Andres Huul: kes on ettevõtlik inimene? https://tartu.postimees.ee/7090479/andres-huul-kes-on-ettevotlik-inimene

Lohkva lasteaia mardi- ja kadritrall!

Autorid Nöbininade õpetajad

23. novembri hommikul toimus Lohkva spordihoones lasteaiaperele suurejooneline mardi- ja kadripäevatrall rohkete tantsude, laulude ja mängudega. Meie lasteaed peab väga oluliseks tutvustada lastele vanu traditsioone ja kombeid, et nad saaksid neid edasi kanda järgnevatele põlvedele. Kostümeerimist võeti väga tõsiselt, kohata võis nii suuri kui väikseid kadrija mardisante. Meie maja Lustiliste (liikumis- ja muusikaõpetaja ning logopeed) eestvedamisel said lapsed teada vanade eestlaste santimise kommetest. Peojuht Kadri (muusik Triinu) juhendamisel laulsid sanditajad sisselaskmise laulu „Laske sisse kadrisandid…”, sellele järgnes sabatants, kus iga rühm moodustas ussikese ja liikus muusika saatel mööda saali ringi. Toimus laulu saatel üksteise teretamine ja „Sata, Sata“ ning „Oirah” tantsimine. Eriti suurt põnevust pakkus santidele mäng, kus kahest paarist moodustati kaelkirjaku sarnane loom, kes püüdis lapsi kinni. Liikumisõpetaja Andrus korraldas konnahüppevõistluse, kus said ennast proovile panna krooksudes ja hüpeldes nii suured kui väiksed lohkvalased. Nalja ja naeru pakkus aga ringmäng, kus kassid püüdsid ringist välja jooksnud hiiri. Kadri-Triinul oli peole kaasa võetud nukk, kellele küsiti titeraha. Kuna kellelgi ei olnud raha kaasas, siis lauldi ühiselt „Meie kiisul kriimud silmad”. Lisaks mõistatuste mõistatamisele kontrolliti ka lugemisoskust setokeelsest raamatust „Õnnõotsija”. Kõik tegevused õnnestusid suurepäraselt, nii et põsed olid lausa õhetavalt punased. Rõõmsameelse peopäeva lõpetasid tänusõnad kõigile kohalolijatele ning vitsutamisega sooviti kõigile rohkelt õnne ja rõõmu tulevaks aastaks.

Mõistatus: Neli andijat, neli kandijat, kaks koerakaitsijat, üks parmupiits?

Vastus: Lehm

Mihklilaada panus abivajavate laste heaks

29.09 toimus koostöös lastevanematega Lohkva Lasteaia õuealal Mihklilaata. Laadal müüdava kauba tingimus oli, et see on koos lapsega või ise valmistatud ese või toiduaine. Müügiletid said rikkalikud. Laadakaupadesse panustasid pered erinevate küpsetiste, hoidiste ja muu kodus tehtud söödavaga, aga lapsed panid müüki ka lasteaias koos meisterdatud küpsetisi. Ilmataat oli samuti rikkalik, õnnistas meid korraliku vihmaga. Kuid vaatamata vihmale, oli meie laadameeleolu rõõmsameelne ja kaup letidelt leidis endale omaniku.

Laada tulu 1100 eurot soovisime seekord anda heategevuseks ja hoolekogu otsusel läks tulu SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile.

31. oktoobril tulid lastele külla SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi inimesed, et vastu meie annetusraha. Lapsed said valida, millist Lastefondi heategevusprojekti toetada – kas abivajavate laste alternatiivteraapiat (nagu hobu-, muusika- jm teraapiat), raviprille või liikumispuudega laste mänguväljakuid – häälteenamusega võitis alternatiivteraapia.

Annetusraha andis Lastefondile üle meie hoolekogu esinaine Tanika Krull.

Oli uhke tunne, et ka meie aitame aidata!

Lohkva lasteaed liitus haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool

Autor Tea Pendla

Alates 2022. aasta kevadest osaleb Lohkva lasteaed haridusprogrammis Ettevõtlik Kool. Oleme Tartumaal üks esimesi ettevõtlikke lasteaedu. Mõtte programmiga liituda saime juba aastaid tagasi, kui külastasime oma lasteaia töötajatega Ida-Virumaal asuvat Voka lasteaeda – nemad on „ ettevõtlikud” juba 2012. aastast. Siiski jäi see mõte ainult mõtteks, sest nii liitu mis tasu kui koolitused olid meile siis liiga kallid. Nüüd avanes hea võimalus, kuna kõik, nii koolitused kui liitumine, on laste aiale tasuta. Praeguseks oleme läbi nud baasja rakenduskoolituse ja moodus tanud ka lasteaiasisese ette võtlikkuse arendusmeeskonna. Möödunud suvel käisime uurimas, kuidas tegutsetakse ette võtlikult Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaias ja tõdesime, et me tegutsemegi tegelikult ettevõtlikult – programmi metoodika aitab meil lihtsalt paremini oma tegevust mõtestada, selgemalt eesmärke seada ja tulemusi hinnata. Mida see ettevõtlik lasteaed siis tähen dab? Ettevõtliku Kooli kodulehel tutvustatakse programmi alljärgnevalt. Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemis himu. Ettevõtlikus lasteaias on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsia tiiv ja õppimislust lähtuksid lastest endist. Tegevused on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku lasteaia õpetajad seovad õpitava päriseluga ja ilmestavad haaravate praktiliste näidetega. Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused.

Allikas: https://evkool.ee/meist/tutvustus/

Triin

Karda vähem, looda rohkem;
söö vähem, mälu rohkem;
virise vähem, hinga rohkem;
räägi vähem, ütle rohkem.
Armasta rohkem ja kõik head asjad
saavad sinu omaks.

Rootsi vanasõna

Helena

Elas kord tüdruk, kellele meeldis maagia – ükssarvikud, võlurid, draakonid. Tüdruku kasvades võlumaailm muutus, kuid ei kadunud. See omandas teise tähenduse. Alles jäi kõik maagiline, kuid teistmoodi. Nüüd proovib see tüdruk teha päeva toredaks samasugustele pisikestele lastele nagu tema ise kunagi oli.

Elina

Lasteaiaõpetajaks soovisin saada juba siis, kui ise veel  lasteaias käisin. Seal oli alati  nii põnev ja kasvatajad andsid vahel “Merekivi” kommi. See tunne tõi mind töö juurde, kus naudin lastega kooskasvamist ja arenemist. Ma olen õnnelik inimene, et saan teha tööd, mida armastan ja kohas, mis mulle meeldib.

Jana

Rumi: “Iga inimene on loodud üheks kindlaks tööks ning kirg midagi teha on istutatud igaühe südamesse.” Mu õpetaja hiljuti ütles, et minu tulevane elukutse oli 1. klassis juba teada. Olen tänulik, et kirg minu südames lõi tugevad juured alla juba varajases eas ja jätkab kasvamist. Olen õnnelik inimene, teen tööd mida ma armastan ja armastan seda mida teen.