Mänguline haridusrobootika: Lasteaia tulevik on juba siin

 

Tänases kiiresti muutuvas maailmas on oluline, et haridusasutused oleksid uuendusmeelsed ja valmis tuleviku väljakutseteks. Lohkva Lasteaed on üks neist eestvedajatest olnud, kes on võtnud suuna innovaatilisele õpikäsitlusele, rõhutades digipädevusi ja haridusrobootika olulisust. Õppejuhid Elina ja Kerli osalesid sügisel 2023 RoboMentori tugiprogrammis, et jätkata Lohkva Lasteaia teekonda laste tulevikuoskuste arendamisel.

Meie jaoks on tähtis haridusrobootika mitmekülgne kasutus, sest see rikastab põneval viisil meie õpetajate suunatud õppetegevusi. Teada on, et lapsed on kõige vastuvõtlikumad uuele informatsioonile, kui see on nendeni viidud läbi mängu. Haridusrobootika aitab lastel areneda väga mitmel tasandil. Programmeerimine ja tehnoloogia saavad osaks nende igapäevaelust mängude ja interaktiivsete tegevuste kaudu. Robotitega toimetades on lapsed loovad ja neil areneb probleemilahendamisoskus. Eksperimenteerides õpivad nad leidma loomingulisi lahendusi, mis aitavad luua tugevat alust tulevikus vajalike oskuste jaoks.

Haridusrobotide kasutamise juures on väga oluline koostöö ja suhtlemine, sest roboteid ei ole iga lapse jaoks. Meeskonnatöö on robootikaprojektide lahutamatu osa, et saavutada ühine eesmärk. Lapsed õpivad koos töötama, tegevuste kaudu areneb nende suhtlemisoskus ja tekib mõistmine kollektiivsest saavutusest. Ehk meie lasteaia mõne aasta tagune aasta moto „Koos on kergem“ saab endiselt rakendust.Varajane kokkupuude robootikaga aitab kaasa laste digipädevuste arengule. See mitte ainult ei valmista neid ette tehnoloogiakeskses maailmas orienteerumiseks, vaid annab neile ka eelise tulevikus, kus digimaailma mõistmine on hädavajalik.

Lohkva Lasteaias on tänu oskuslikule juhtimisele ja õpetajate pühendumisele saavutatud suurepärased tulemused antud valdkonnas. Seni tehtud hea töö jätkamiseks toimuvad meil personalile digilõunad, kus kolleegid jagavad oma kogemusi ja õpivad üksteisega koostoimetades haridusroboteid õppetegevustesse lõimima. See mitte ainult ei tugevda õpetajate kogemuste pagasit, vaid tagab ka selle, et lasteaias kasutatakse alati uuenduslikke meetodeid ja vahendeid õppetegevuste rikastamiseks. Ühtlasi tugevdab see meie suurenenud meeskonda ja tagab pideva arengu.

Insplay poolt korraldutud RoboMentori programmis osalemine andis õppejuhtidele ideid ja julgustas eestvedama haridusrobotide kasutamist igapäevastes õppetegevustes. Kolmekuulise programmi raames toimus pidev sõbralik „nügimine“, et püsida teemas ja planeerida edasist tegevust Lohkva Lasteaias. Selle raames sai loodud haridusrobootika eestvedajate juhtgrupp „RoboGurud“, kuhu kuuluvad mõlemad õppejuhid ja Valguse maja õpetaja Helena Orav. 

RoboGurude suur eesmärk on kõiki lastega tegelevaid spetsialiste julgustada mängulisi haridusroboteid oma õppetegevuses kasutama. Me plaanime ka edaspidi olla eeskujuks teistele haridusasutustele, tõestades, et digipädevuste arendamine pole mitte ainult vajalik, vaid väga nauditav protsess. Me valgustame teed laste tulevikule, varustades neid vajalike oskustega digimaailmas edukalt navigeerimiseks.

 

 

 

Ettevõtlikkus viib sihile!

Ettevõtlikkus on tänapäeva ühiskonnas üks olulisemaid oskusi, mida väärtustatakse kõrgelt. See hõlmab mõtlemist, loovust, initsiatiivi ja probleemilahendusoskust ning ei piirdu ainult ärimaailmaga. Sügisel otsustas Lohkva Lasteaia meeskond liituda Ettevõtliku Kooli programmiga, sest see toetab ja julgustab lapsi olema aktiivsed, loovad ja iseseisvad, pakkudes neile praktilisi kogemusi ja võimalusi oma ideid ellu viia.

Ettevõtliku Kooli programmiga liitumine tähendab, et õppeasutuses hakatakse rakendama õppetegevustes TULEM mudelit, mis hõlmab erinevaid ettevõtlikkuse arendamise aspekte ning viiakse läbi koostöiseid tegevusi erinevate partneritega. Pärast esimese aasta lõppu tuleb teha enesehindamine ja taotleda baastaset.TULEMi mudelisse süvenedes avastasime, et rakendame meie projektõppes on juba aastaid kõiki TULEM mudeli faktoreid ning seetõttu otsustasime taotleda hõbetaset. Selleks koostasime kolme aasta tegevuse kokkuvõtte koos tõendusmaterjalidega, mis illustreerisid meie ettevõtlikkust.

Hindamiskomisjon, koosseisus Laura Kalaus (SA Tartu Ärinõuandla, Ettevõtliku Kooli projektijuht, seirekomisjoni esimees), Kristel Koddala (MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Ettevõtliku Kooli programmijuht), Kadri Sõrmus (Luunja Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond, haridusnõunik), Evelyn Sepp (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskkond, noorte ettevõtlikkuse ja haridusprojektide koordinaator) ning Merje Laul (Tartu Lasteaed Naerumaa, direktor), külastas Lohkva Lasteaeda 25.05.2023. Komisjon vaatles õpetajate ja laste tegevusi ning viis läbi fookusrühma intervjuusid koostööpartnerite, vanemate, õpetajate ja juhtkonnaga.

Pärast hindamispäeva jõudis komisjon järeldusele, et Lohkva Lasteaed väärib Ettevõtliku Kooli programmi hõbetaset! Kristel Koddala tänas direktor Tea Pendlat suurepärase töö eest Lohkva Lasteaia meeskonna kokkupanemisel ja juhtimisel. Komisjon märkas, kuidas kogu õpetajaskond ja lapsed tegutsevad vabalt ja loovalt, omavad initsiatiivi ning tugevat koostööoskust.

Ettevõtliku Kooli hõbetaseme saavutamine on suurepärane saavutus, mis tähistab suurepäraselt Lohkva Lasteaia ühe ajajärgu edukat lõpetamist. See avab uue etapi ja innustab meeskonda püüdlema kuldse taseme poole!

Hindamiskomisjon koos direktori ja õppejuhiga.

Lohkva Lasteaia kevadised tegevused

Autorid Elis Vennola, Keily Türnpu

Meil lasteaias on tavaks südamekuul (aprillis) tuua rohkem tähelepanu meie tervisele, seda tegime ka sel aastal. Käimas on liikumisaasta ja keskendusime sel tervisenädalal rohkem liikumisele. Aprilli algusest hakkas mõnus kamp meie töötajaid koguma samme, käivitasime väljakutse “Vähemalt 10 000 sammu päevas”. Aprillikuuga kogusid 18 Lohkva Lasteaia töötajat kokku 8 713 643 sammu.

Ka lastele mõtlesime välja väikese liikumise väljakutse. Tervisenädala (24-28.04) jooksul tegid lapsed koos vanematega hommikul ja õhtul tartaani peal ühe või mitu ringi, kas joostes või kõndides.

Pilt Lapsevanem jooksurajal – pildistas Jana Lode

Rühma tulles panid lapsed koos vanematega läbitud ringid tabelisse kirja. Seda oli tore vaadata ja jälgida, kui palju peresid selle väljakutse rõõmsalt vastu võttis ja hommikul ning õhtul ringe tegid. Ka vihmase ilmaga oldi rajal – pole ju halba ilma, on vale riietus! Väljakutsest võttis osa 64 last kuuest rühmast. Terve maja peale tehti kokku 686 ringi ja laste rekordtulemuse tegi Eliise, Naksitrallide rühmast, kes jooksis nädalaga kokku 67 ringi. Iga rühma parim sai autasuks spordinädala koti ja buffi koos väikse maiusega.

Loomulikult käib liikumine käsikäes tervisliku toiduga. Lapsevanemad koos lastega valmistasid näituse “Lõbusad puu-ja juurviljad” jaoks vahvaid meisterdusi, kasutades erinevaid puu-ja juurvilju. Valmisid põnevad meisterdused putukatest planeetideni, sinna vahele mahtus nii erinevaid loomi, linde, kui ka muid tegelasi ning isegi uhke piraadilaev.

Foto: Tervislik uhke piraadilaev – pildistas Jana Lode

Kuna väljakutseid tervisenädalal pole ju kunagi palju, siis seltskond meie töötajaid panid end proovile StripDance tantsutrennis, mida juhendas Naerulindude rühma lapsevanemast tantsutreener Evelin Sepp.

Aktiivsed tegevused võtsime kokku liikumispeoga 17.mail. Pidu algas tantsudega ja Naksitrallide rühma poolt esitatud püramiididega. Pärast etteasteid said lapsed koos vanematega tegutseda erinevates liikumispesades. Lasteaia hoovi peal olid ettevalmistatud  mitmed tegevuskeskused nagu näiteks paariskaugushüpe, lapsega kõrvuti vestide selgapanemine, jalgpallilöök tugevuse peale, punktide peale täpsusvisked, ämblikuvõrgu läbimine, lapse kandmine, slaalom Sphero robotiga. Lapsed ja vanemad lustisid koos ja tundsid rõõmu liikumisest. Paariskaugushüppe võitjatele panime välja üllatusauhinna (suure arbuusi), mille võitis Nublude rühma laps Lukas koos issiga. Kahe peale hüpatud supertubli võidutulemus oli 332 cm.

Iga liikumispeol osalenud laps sai pärast aktiivseid tegevusi ühe tervisliku snäkibatooni.

Foto:  Lukas Mooses paariskaugushüppe võitja – pildistas Kristiina Pedaksaar

Õppeaasta aktiivse tegevuse võtsime kokku erinevate õuesõppetegevustega. Õpetaja Elina Karul tuli seekord vahva idee korraldada ühe õuepäeva asemel terve õuenädal. Mõeldud-tehtud, maikuu eelviimasel nädalal toimus Lohkva Lasteaias õuesõppenädal. Iga päev oli lastel võimalik osaleda erinevates pesades. Meie nädal algas kunstipesadega, kus lapsed said meisterdada erinevaid pilte. Teisipäeval olid toidu-ja tunnetuspesad, kus lapsed said valmistada smuutit ja osaleda pimemaitsmisel. Tunnetuspesas olid laste jaoks välja mõeldud haistmis- ja kompimisülesanded. Kolmapäeval said lapsed robootikapesades tegutseda maastikuroboti ja Spheroga ning uurida digitaalse mikroskoobiga erinevad detaile. Neljapäeval laotasime õuele laiali erinevad liikumispesad, kus lapsed said harjutada tasakaalu ja näidata oma visketäpsust ning osavust.  Meie õuenädal lõppes reedel muusikapesaga, kus lapsed said ühiselt laulda ning muusikat luua. Kõikidel päevadel said lapsed ise vabalt valida, millistesse pesadesse nad lähevad ja kui kaua seal viibivad.

Aprilli ja maikuu tegevused on näidanud, et suurte ja väikeste Lohkvalaste jaoks on oluline koos liikuda ja tegutseda.

Fotokollaaž: Õuenädala tegevused

President tänas Naerulinde

Autorid Naerulindude rühma õpetajad

Lohkva Lasteaia Naerulindude rühma nelja-ja viieaastased lapsed koos õpetajatega soovisid

õnne soovida Eesti Vabariigi 105. aastapäevaks. Lapsed joonistasid Eesti Vabariigi

presidenti, Alar Karist, foto järgi ning õpetajad panid kokku ühispannoo, mis saadeti kulleriga

Tallinnasse Kadrioru lossi. Üllatus oli väga suur, kui saabus Vabariigi Presidendi Kantseleist

Naerulindude rühmale kiri:

“Kallid Naerulinnud

President Alar Karise palvel tänan teid väga meeleoluka ja toreda pildi eest. Vabariigi

President palus edasi anda tervitused teie vahvale rühmale ja õpetajatele ning kogu teie

lasteaia perele. Saadan teile presidendi autogrammiga foto ja soovime teile kaunist vabariigi

aastapäeva, kindlasti mõtlete selle tähistamiseks midagi vahvat välja. Olge ikka rõõmsad ja

tublid!”

Sigrid Haage

Vabariigi Presidendi nõunik-abi

Eesti Vabariigi 105.aastapäevale pühendatud laulupidu „Taevakaar“ Lohkva Lasteaias

Autorid Lohkva Lasteaia Naksitrallide rühma õpetajad.

Traditsiooniliselt korraldab Lohkva Lasteaias Vabariigi aastapäeva koolieelikute rühm. Naksitrallide korraldatud presidendi vastuvõtust oli mööda saanud juba 3 aastat ja taaskord oli kord meie käes. Muusikaõpetaja Triinuga tuli mõte korraldada Lohkva Laulupidu. Esmalt broneerisime kohe õppekäigu Laulupeo muuseumisse, kus giid tutvustas meile laulupidude ajalugu ja traditsioone. Õpetajad jaotasid laste vahel Eesti tähtsaimate dirigentide rollid- Gustav Ernesaks, Lydia Rahula, Anu ja Kadri Tali, Valter Soosalu, Hirvo Surva, Veronika Portsmuth ja Triin Koch. Kohe hakkasid lapsed kodus ja rühmas Interneti avarustest dirigeerimise videoid otsima ning väljavalitud dirigentide eluloo kohta uurima. Kodudes asusid emad-isad sobilikke riideid otsima ning lapsed peegli ees dirigeerimist harjutama. Teised lasteaia rühmad õppisid muusikaõpetaja Triinu käe all Laulupeo laule ning toimus ka peaproov.

Tähtsa päeva hommikul olid lapsed rahvariideis või sini-must-valgelt pidulikes riietes. Naksitrallide dirigendid mõistsid oma rolli olulisust- nad olid dirigentidele omaselt rahulikud, vaoshoitud ja uhked. Laulupeol kõlasid palad kodust, Eestimaast, emakeelest, meie loodusest ja inimestest. Kõik rühmad said dirigendi juhtimisel oma laulu esitada ja viimasena kõlas Alo Mattiiseni „Isamaa ilu hoieldes“, mida said laulda kogu Lohkva pere üheskoos. Uhke ja võimas tunne oli! 

NÖBININADE ”TOOLIDE PIDU”

Autorid: Lohkva Lasteaia Nöbininade rühma meeskond

Peo pidamiseks ei ole tarvis kindlat tähtpäeva- kui on idee siis tuleb see teostada. Nii tegi 01.02.2023 ka Lohkva lasteaia Nöbininade rühm, kus uitmõttest muusikatunnis sai alguse tooliteemaline pidu.

Jaanuarikuu viimasel päeval kutsusid õpetajad lapsevanemaid ja lapsi üllatuspeole, et tutvustada neile meie igapäevaseid tegevusi.

Vanemad kogunesid saali ning otsisid koos lapsega endale sobiva tooli. Muusikaõpetaja  juhendamisel mängisid lapsed koos vanematega erinevaid toolimänge. Pidulised liikusid muusika saatel toolidel ning lapsed esitasid toolidel seistes laulu “Jääpurikas”.  Enim rõõmu ja elevust tekitas toolidega tants ja ”kuristiku mäng”. 

Pärast lustimist suunduti rühma, mis oli kaunistatud laste ja lastevanemate poolt meisterdatud paberist toolidega. Kapil seisis postkast kuhu koguti uusi ideid, mida tulevikus koos ette võtta. Ekraanil käis video Nöbininade selle aastaste toimetustega. Peolaualt leidis maiustamiseks küpsist, mahlajooki, teed ja kohvi. Õpetajad olid valmistanud ette erinevad tegevused – loovkujundite joonistamine, fotonurgas pildistamine, tegevused mTiny robotiga 6 klotsi metoodika tutvustamiseks- ümbrikusse oli peidetud erinevad ülesanded kuidas robot leiab tee alguspunktist lõpp-punkti. Ülesannete lahendamiseks kasutati pesulõkse, lego duplo klotse ning pildimaterjali.

Rõõmsameelse peopäeva lõpetasid  tänusõnad ja tunnistused vanematele, mis tõendas  ”Nöbininade rühma 6 klotsi  I astme koolituse” läbimist.

Tooliteemaline ühisüritus läks lastele, vanematele ning õpetajatele väga korda. Selline pidu toimus Nöbininade rühmas esmakordselt, kindasti kavatseme sarnast üritust ka tulevikus teha.

„Kassid tegutsevad“ Lohkva lasteaia Naerulindude rühmas

Artikli autor Malle Müntel Lohkva Lasteaia Naerulindude õpetaja

Novembris kuulutati välja lasteajakirjas “Täheke“ kassiaastale pühendatud

omaloominguvõistlus „Kassid tegutsevad“. Võistluse raames tehakse koostööd Kiievi

lasteajakirjaga Maljut Kotja (eesti keeles Kiisu-Juntsu), Odessa lastekirjanike sektsiooni ning

Odessa lasteraamatukoguga.

Naerulindude rühma õpetajad lugesid lastele toredast ettevõtmisest. Kuna paljudes meie

Pilt „Helena joonistamas kassi“, pildistas Kai Vakmann

rühma peredes on kassid, siis soovisid kõik lapsed joonistusvõistlusel osaleda.

Nüüdseks on žürii 800 laekunud tööde hulgast parimad välja valinud ning Lohkva Lasteaia Naerulindude rühm pälvis kollektiivse eripreemia.

Kui teatasime lastele preemiast olid nad väga elevil. Preemiaks on tasuta lasteajakirja „Täheke“ aastatellimus, Tähekese kalender ning Ilmar Tomuski raamat „Kullakallis kass“.

Kassid ja hiired on ajast aega vaenujalal olnud. Niipea kui üks enesest lugupidav kass mõnda hiirt näeb, ta kohe ka nahka ta pistab, kas pole? Raamat „Kullakallis kass“ meeldis lastele ning see õpetab, et sõprus võib tekkida erinevustest hoolimata.  

Mainimata ei saa jätta meie rõõmu vilistase Daniil Glažatševi üle, kes sai auhinnatud hoopis kassijutu eest.

Erika

Minu töö lastega sai alguse ca 5 aastat tagasi. Sattusin kohe just eriliste laste juurde ja tundsin, et siia ma jään. Mulle meeldib minu töö juures, kui näen, et tehtul on tulemus. Soovin õppida, areneda, pakkuda oma abi ja tuge. “Siin on minu saladus. See on väga lihtne: ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu.” A.de Saint-Exupéry “Väike prints”

See kord siis tulid jõulud nii!

Lohkva Lasteaias on olnud traditsioon, et üle aasta toimub ühine jõulupidu õues. Ja nii saigi 2022 aasta jõulupidu korraldatud meie õuealal, seekord siis hoopis maja ees.

Muusikaõpetaja Triin Palli jaoks oli see kogemus meie majas esmakordne. Õpitud oli palju laule ja tantse. Seekord kõlasid meie peol ka laulud mitmes keeles – vene, inglise, saksa ja loomulikult ka eesti keeles. Vaatasime, kas Jõuluvana Ruudi tunneb ära, mis keeles me räägime.

Ilmataat oli helde lumega, niiet tekkis tõeline jõulutunne. Külma peletasime lõkke, sooja tee ja piparkookidega. Ja otse loomulikult said kõik lapsed Jõuluvanalt ka paki!

SÜDAMLIK ÕHTU VANAVANEMATEGA

Autorid õpetajad Elina Karu, Mari Raig, Triin Pall

Kui vanavanemad lasteaeda jõudsid, olid lapsed juba valmis neile esinema….

Niimoodi võib alustada meenutust Naksitrallide rühma 20. jaanuari õhtupoolikust Lohkva Lasteaias. Lapsed ootasid seda õhtut suure elevuse ja ootusärevusega. Ikka ja jälle loeti ja arvutati üle, kellel kui palju vanavanemaid tulemas on. Ja neid tuli palju, oi kui palju. Lapsed esinesid neile uute ja vanade lauludega ning näitasid tantsuoskust. Hiljem oli vanavanematel võimalus tutvuda robootika maailmaga, punuda sõbrapaela, süüa lapselapse valmistatud tikuvõileibu ja uudistada rühmaruumi.

Õhtu oli täis erinevaid emotsioone – uhkust, tänu ja rõõmu. Südamest tulnud siira sõnumiga laul pani vanaemad salvräti otsaga silmanurgast pisarat pühkima ja vana tuttav kriimsilmse kiisu laul meelitas isegi tagasihoidlikud vanaisad kaasa laulma. Üks vanaisa oli kaasa võtnud lõõtspilli, mille kaasahaaravad viisid panid väiksed neiud jalga keerutama. Ka kolm päeva hiljem meenutasid lapsed ühe vanaema küpsetatud ahjusoojade pirukate kustumatut maitset.

Ja mis võiks olla veel parem tänu, kui vanavanemate ütlus:”Me tunneme, et meie varandus on siin hästi hoitud!”