Koostööpartnerid

Lohkva Lasteaed on pidevalt arenev ja uusi väljakutseid otsiv lasteaed. Seetõttu oleme avatud uuteks kontaktideks ja teeme koostööd mitmete organisatsioonidega.

Üheks meie suureks koostööpartneriks on Haridus- Ja Noorteamet, mille erinevate allüksustega oleme viinud ellu mitmeid projekte.

ProgeTiigri programmi kaudud oleme korduvalt saanud oma projektidele toetust, et rikastada meie IKT õppevahendite taristut ning läbi selle toetada laste ja õpetajate digipädevauste tõstmist.

Õppetöö mitmekesistamiseks, õpetajate võõrkeeleoskuse arendamiseks osaleme rahvusvahelistes eTwinningu koostööprojektides.

Rahvusvahlise koostöö eesmärgil teeme koostööd erinevate riikide lasteaedade ja koolide õpetajatega Erasmus Plus programmi kaudu. Erasmus Plus programmist rahastatakse õpirände ja piiriülese koostöö projekte. Programmi eesmärgiks on olla varasemast kaasavam ning prioriteediks on toetada ka juba Euroopa haridusruumi visioonis kirjeldatud rohe- ja digipööret.

Oleme liikmed ja teeme koostöö erinevate ühenduste ja firmadega.

Lasteaed on liitunud Kiusamisest vabaks programmiga, jälgime Hea Lasteaia mudelit ning oleme astumas esimesi samme  Ettevõtliku lasteaia võrgustikus.

Teeme koostööd nii Tallinna kui Tartu Ülikooliga praktikabaasina, projektitegevuses kui ka täiendkoolituste valdkonnas.

Lasteaia sünnist alates teeme koostööd MTÜ Lohkva Külaseltsiga. Headeks koostööpartneriteks on meile firma Insplay, MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, MTÜ Alushariduse haridustehnoloogia innovaatorid – AHI.