LASTEAIA TASUD

Luunja vallavolikogu määrus 19.detsember 2013 nr 7. 
Lapsevanemate osalustasu on  6 % Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalgast kuus ühe lapse kohta. Lapsevanem tasub osalustasu 11 kuu eest. Juuli kuu eest (lasteaed on suletud) lapsevanem osalustasu maksma ei pea.

Hoolekogu otsusega 03.10.2017 on muudetud lapse toidupäeva maksumust alates 01.01.2018: kuni 4 aastased lapsed  1,49 € päev ja 4-7 aastased lapsed 1,66 € päev.

LASTEAIA KOHA TAOTLEMINE

Lohkva Lasteaeda koha saamiseks tuleb esitada taotlus läbi Luunja valla ARNO süsteemi.

ELIIS

Meie lasteaias toimub lastevanematega infovahetus läbi ELIISi.
Tee taotlus oma lapse andmete juurdepääsuks Eliisi kodulehel või rakenduses.