ProgeTiiger

Lohkva Lasteaed on alates 2013. aastast võtnud osa ProgeTiigri programmi taotlusvoorudest. Tänu sellele programmile sai meie lasteaia digipööre tuule tiibadesse. Samm sammult areneb meie täiskasvanute ja laste teadlikkus tehnoloogia kasutamises ja oskuste omandamises. ProgeTiigri programm on rikastanud meie õpikeskkonda ja muutnud lasteaia tegevused mitmekesisemaks. 

Meie seadmed ja vahendid on ka kasutuses meie lasteaia vilistlaste robootikaringis “Robolo”, mille tegevust toetab MTÜ Lohkva Külaselts.