Keskkonnainvesteeringute keskus

Keskkonnainvesteeringute keskus on toetanud mitmeid Lohkva Lasteaia keskkonnateemalisi õppekäike ja loodusprojekte.