Teeme koostööd Haridus- Ja Noorteametiga mitmel tasandil.

ProgeTiiger

ProgeTiigri programmi kaudud oleme korduvalt saanud oma projektidele toetust, et rikastada meie IKT õppevahendite taritut ning läbi selle toetada laste ja õpetajate digipädevauste tõstmist.

ProgeTiigri toetused:


eTwinning

Õppetöö mitmekesistamiseks, õpetajate võõrkeeleoskuse arendamiseks osaleme rahvusvahelistes eTwinnigu koostööprojektides.

Osaletud projektid:

01.03 – 01.05. 2017.  THE WRITER – WHO ARE YOU? KIRJANIK – KES SA OLED?
11.-12. 2017 Joy of Snow
12.2021-05. 2022 STEAM is everywhere


Erasmus

Rahvusvahlise koostöö eesmärgil teeme koostööd erinevate riikide lasteaedade ja koolide õpetajatega Erasmus Plus programmi kaudu.

Erasmus Plus programmist rahastatakse õpirände ja piiriülese koostöö projekte, milles on võimalus osaleda 10 miljonil eri vanuses ja eri taustaga eurooplasel. Programmi eesmärgiks on olla varasemast kaasavam ning prioriteediks on toetada ka juba Euroopa haridusruumi visioonis kirjeldatud rohe- ja digipööret.