Lähtudes Luunja vallavalitsuse otsustest, Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitustest kehtestan Lohkva Lasteaia töökorralduse alates 18.05.2020 järgmiselt: 

1.     Lasteaed töötab tööpäeviti 7.00 – 18.00. Töövälisel ajal lastele lastehoidu ei võimaldata. 

2.     Lasteaias on avatud kõik rühmad ja lapsi toitlustatakse. 

3.     Laste lasteaeda vastuvõtmine:

●     esmaspäeval, 18.05.2020 võtame lapsi lasteaeda vastu lapsevanemate poolt esitatud avalduste alusel, mis on esitatud hiljemalt pühapäev, 17.05.2020 kella 15.00-ks

●     alates teisipäevast, 19.05.2020 võtame lasteaeda vastu lapsed, kelle vanem on rühma teavitanud lapse lasteaeda tulekust hiljemalt esmaspäeval, 18.05. kella 15.00-ks

●     edaspidi toimub laste lasteaeda tulekust ja puuduma jäämisest teavitamine vastavalt lasteaia kodukorrale eelmisel päeval hiljemalt kella 15.00-ks. Etteteatamata lapsi me lasteaeda vastu ei võta.

●     lasteaeda võtame vastu ainult täiesti terveid lapsi. Õpetajatel on õigus hinnata lapse lasteaeda saabudes lapse tervislikku seisundit ja haigusnähtude ilmnemisel teavitada sellest lapsevanemat ning laps koheselt koju saata.

●     soovitame siiski nendel, kellel võimalik, lapsi mitte lasteaeda tuua. 

4.     Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine:

●     kõigil lasteaeda sisenejatel desinfitseerida või pesta käed

●     lapsevanem annab lapse üle õpetajatele lapse rühmas pidades kinni 2+2 reeglist (vältides täiskasvanutevahelist lähikontakti) ja viibides rühma ruumides nii vähe kui võimalik. Sama kehtib ka lapse kojuviimisel

●     palume lapsevanematel lastele järele tulles järgida ka õuealal 2+2 reeglit ja mitte jääda lapsega lasteaia territooriumile mängima ja teistega suhtlema. 

5.     Laste lasteaias viibimine:

●     lastega viibitakse võimalikult palju õues nii hommikupoolikusel, kui õhtusel ajal. Sobiva ilma korral toitlustame lapsi ootesöögi ajal õues. Lapsevanematel arvestada sellega ja tagada lastele õuesviibimiseks ilmastikule vastav riietus

●     rühmad planeerivad õppetegevusi vastavalt tegevuskavas planeeritule, valdavalt õuesõppena. Toimuvad muusika- ja liikumistegevused.

●     huvitegevusi mai kuus ei toimu.

●     avalikke- ja ülelasteaialisi üritusi lasteaias mai ja juuni kuus ei toimu

●     lasteaia ruumides teostatakse vähemalt 1 x päevas märgkoristust koos pindade desinfitseerimisega. Rühmaruume õhutatakse pidevalt kui lapsed ei viibi ruumides.

●     maikuus rühmades mänguasjapäevi ei ole, palume lastel koduseid mänguasju lasteaeda mitte kaasa võtta (va kaisukas lõunaseks puhkeajaks)

●     lasteaia töötajatel on lubatud (pole kohustuslik) kanda tööajal isikukaitsevahendeid (maske, kummikindaid).  

6.     Lasteaia direktori vastuvõttu maikuus ei toimu. Soovi korral palun lastevanematel ühendust võtta meili teel lasteaed@lohkva.edu.ee või telefonitsi numbril 51988835. 

7.     Korraldus kehtib muutmiseni.

Olgem vastutustundlikud, üksteisest hoolivad ja teeme kõik endast sõltuva selleks, et uut viirusepuhangut ei tuleks ja möödunud eriolukord ei korduks.

Tea Pendla 
direktor
Lohkva Lasteaed