ÕPIME JA KASVAME KOOS LASTEGA!

Lohkva Lasteaed avati 1. septembril, 2010. Asume Luunja valla piirialal, Tartu linna külje all.
Lasteaia logo on kasutusele võetud alates septembrist 2012. Kavandi autoriks on õpetaja Jana Lode ja kujundajaks Siim Tikk.
15.02.2016 valmis lasteaia juurdeehitus  kahele uuele rühmaruumile ja  saalile.

Meie lasteaias käivad lapsed vanuses 2-7 aastat ja kohti on 107-le lapsele.  Meie lasteaias on 6 rühma, mille nimed on pärit lastekirjandusest – Nublud, Sipsikud, Sabatähed, Naerulinnud, Nöbininad ja Naksitrallid.  

Meie lasteaial on suurepärane õpikeskkond. Õuealal on loodud võimalused nii mängimiseks kui õppimiseks. 2019 aastal loodi maja taha uus õuesõppeklass ning 2020 ehitati õuealale suur liivalaev. Sporditegevusteks on olemas spordiväljak ja talvesl saab  kelgutada lasteaia tagahoovis suurel kelgumäel.

Igal rühmal on eraldi mängutuba ja magamistuba.  Lapsi toitlustame väljaspool rühmaruume, ühises söögisaalis. Muusika- ja liikumistegevusi ning üritusi viime läbi nii lasteaia saalis kui ka õuealal.

Maja pikad koridorid muutsime ühise ettevõtmisena liikumisradateks.

Lohkva Lasteaias töötab 31 motiveeritud ja loovat täiskasvanut. Meie rühmades on kaks õpetajat ja õpetaja abi. Laste muusikalist- ja füüsilist arengut toetavad muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Laste arengul hoiavad pingsalt silma peal logopeed ja eripedagoog. Tugevajavatele lastele ulatab abikäe tugiisik. 

Õppetegevuses peame oluliseks laste arengu toetamist läbi J. Käisi üldõpetuse põhimõte, mille tuumaks on kodulooline vaateõpetus ehk kodulugu. See on lähtekoht kogu lapse mõttetegevusele ja väljendusele. Meie õpetajad rakendavad õppetegevuses projektõpet, mis sobib hästi kokku Käisi põhimõtetega.

Lohkva Lasteaia meeskond näeb oma tegevust kui puu kasvatamist. Lasteaia töötajad,  keskkond ja lapse pere on  puu juured. Juurtest võrsub tugeva tüvega puu – laps.

Lohkva Lasteaia puul on kolm toekat oksa –  LOOMINGULISUS, INNOVAATILISUS, KESKKONNATEADLIKKUS

Loomingulisus väljendub  õppekeskkonnas soodsate tingimuste loomises, kus lapsel on võimalus väljendada ennast loovmängu, kunstitegevuste, muusika ja liikumise kaudu ning kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite kasutamise kaudu.

Innovaatilisus väljendub kaasaegsete õppemeetodite kasutamises ja õppetegevusetes mitmete tehnoloogiliste vahendite kasutamises. Toetame lapse MATIK ja 21. sajandi oskuste omandamist, et laps saaks hakkama tänapäevases tehnoloogiarikkas keskkonnas. 

Keskkonnateadlikkus väljendub õppeteemade valikus, süsteemses õuesõppes ja õppekäikudes, mille kaudu õpib laps tundma, hoidma ja väärtustama teda ümbritsevat maailma läbi vahetu kogemuse.

Edu võtmeks peame koostööd kõigi lasteaia sidusgruppidega, kohaliku kogukonnaga ning erinevate koostööpartneritega.