Teeme koostööd Haridus- Ja Noorteametiga mitmel tasandil. 

ProgeTiiger

eTwinning

Erasmus Plus

ProgeTiigri programmi kaudud oleme korduvalt saanud oma projektidele toetust, et rikastada meie IKT õppevahendite taritut ning läbi selle toetada laste ja õpetajate digipädevauste tõstmist.

Õppetöö mitmekesistamiseks, õpetajate võõrkeeleoskuse arendamiseks osaleme rahvusvahelistes

 eTwinningu 

koostööprojektides.

Rahvusvahlise koostöö eesmärgil teeme koostööd erinevate riikide lasteaedade ja koolide õpetajatega Erasmus Plus programmi kaudu.

Erasmus Plus programmist rahastatakse õpirände ja piiriülese koostöö projekte. Programmi eesmärgiks on olla varasemast kaasavam ning prioriteediks on toetada ka juba Euroopa haridusruumi visioonis kirjeldatud rohe- ja digipööret.