Lasteaia väärtusarenduse meeskond Kristiina Pedaksaar, Triin Eber, Merly Tätte, Mari Raig ja  Ülle Viltrop  koostas asutuse väärtusarenduse analüüsi ja see osales Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatud tunnustusprogrammis “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed.”  Mainitud analüüs kajastas lasteaias tehtavat väärtusarenduslikku tööd ja tõi välja kitsaskohad, mis vajavad parendamist. Lasteaed sai 26. septembril 2019  tunnustuse koostöise ja usaldusliku töökultuuri loomise ja arendamise ning lasteaia väärtuste mõtestamise eest.Suured tänud 
Väärtusarenduse meeskonnale.